Kontakta oss              Länkar till Österlen               Hitta hit               Övernattning               Gästbok              Om Webbplatsen              Medlems sida              In English
- Startsida
+ Om Smedstorp
+ Se & göra
+ Gårdlösaleden
- Konst i Smedstorp
- Företag i Smedstorp
+ Föreningslivet
+ Skola & bibliotek
- Vision & utveckling
- Våra ambassadörer
- Aktivitetskalendern
- Privatalokala annonser
- Arkiv
   - 2013
   - 2012
   - 2011
   - 2010
   - 2009
   - 2008
   - 2007
   - 2006

Mellanrumm mellan meny o nyhetr 

 

ALLMÄNT MÖTE BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 23 APRIL 2008


Dagordningen för mötet bestod av de sedvanliga valen samt diskussionsfrågor. Det fanns även möjlighet att komma med övriga frågor.

Bo Runnberg informerade om Leader, ett EU-projekt som just nu är aktuellt i vår region.
Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommer att tillhöra samma Leader-område.
Bo blev på årsmötet utsedd att åka på ett möte kring detta. Leader är en metod för samverkan kring landsbygdsutveckling mellan offentlig, privat och ideel sektor. Syftet är att stimulera landskapsutveckling och man kommer från 2009 att kunna söka bidrag härifrån. Grunden är att behoven ska komma från "gräsrötterna".
Just nu är en handlingsplan ute på remiss som beskriver vilka områden man kan söka pengar till. Denna handlingsplan har man möjlighet att hämta på nätet (http://www.europadirektskane.org/) och senast den 29 april ska förslag på ändringar i denna vara inlämnade.
Framöver kommer stormöten att hållas med mer information och med möjlighet att lägga fram ideer kring tänkbara projekt.
Allmänt kom diskussionen upp om hur viktigt vårt egna engagemang är. Hur vi ska göra för att locka fler Smedstorpsbor att delta i gemensamma projekt?

Kristina Eriksson framförde information från Berit Danielsson. Länsstyrelsen har varit och tittat på kulturskatterna som finns kring Smedstorp. Domarringarna och Silverflickans grav besöktes och nu jobbar man för att göra området tillgängligt för alla. Berit vill gärna träffa personer i byn som är intresserade av att arbeta med ett projekt kring hur vi gör Smedstorps kultur tillgänglig. Låter det lockande så anordnas ett möte på medborgarhuset den 8 maj dit alla är välkomna. Kontakta gärna Berit på 0414-51446.

Franco Paglialunga jobbar för att få Smedstorp med i Österlen lyser till hösten. Intresserade kan kontakta honom på tel. 0414-51081.

Frans Lindberg utställningen på Galleri Ekdala kommer att äga rum i augusti-september. De som kan tänka sig att låna ut material till denna utställning kan kontakta Kristina Eriksson (0414-51201) eller Kajsa Josephson: kristina@smedstorp.se eller kajsa@ekdala.se.

Kristina slog också ett slag för hemsidan smedstorp.se som blivit populär. Att bli medlem i föreningen kostar endast 50kr per år och då får man en egen mailadress med slutet @smedstorp.se. Vill man inte ha en mailadress kan man ändå bli medlem och pengarna går oavkortat till att bygga ut och utveckla hemsidan.

Sist på dagordningen var diskussioner i mindre grupper kring temat hur ska vi organisera en utvidgad Bygdegårdsförening?
Förslag kom upp att döpa om föreningen till Smedstorps byalag eftersom man inte bara arbetar kring medborgarhuset utan vill vara en förening som gynnar all möjlig utveckling i vår by.
De övriga diskussionsfrågorna var:
Vilka undergrupper/sektioner ska vi ha?
Hur många gemensamma allmänna möten ska vi ha per år?
Hur ska representationen i styrelsen se ut?
Hur gör vi med pengar?
Övrigt?

Hade du inte möjlighet att medverka på mötet men ändå vill bidra med dina synpunkter är det möjligt att skriva ner detta och lämna in innan den 5 maj. Då har Bygdegårdsföreningens styrelse möte och ska sammanställa detta. Lämna till KjellÅke eller maila till kajsa@ekdala.se.

Givetvis bjöds på kaffe med kaka och vi som var där tackade för oss.

www.smedstorp.net. Arkiv och Backup server för www.smedstorp.se.      Om något ser konstigt ut så skicka gärna ett mail till mig /BoR bo*smedsdtorp,se
• smedstorp.se © 2010 •