Kontakta oss              Länkar till Österlen               Hitta hit               Övernattning               Gästbok              Om Webbplatsen              Medlems sida              In English
- Startsida
+ Om Smedstorp
+ Se & göra
+ Gårdlösaleden
- Konst i Smedstorp
- Företag i Smedstorp
+ Föreningslivet
+ Skola & bibliotek
- Vision & utveckling
- Våra ambassadörer
- Aktivitetskalendern
- Privatalokala annonser
- Arkiv
   - 2013
   - 2012
   - 2011
   - 2010
   - 2009
   - 2008
   - 2007
   - 2006

Mellanrumm mellan meny o nyhetr 

 

SNICKERIET SOM SNICKRAR FRAMTIDEN

2008-05-10

Hur kommer det sig att Smedstorp, den lilla byn mitt på Österlen, har hamnat i fokus för tillverkning av köksinredning och att här finns en av landets snabbast växande helsvenska kökstillverkare? Och hur kom det sig att en man från Hässleholm med ett italienskklingande namn satsar sin energi och kreativitet på en konkurrensutsatt industri och har valt att ha basen i just Smedstorp?

Historien om ett snickeri som fyller sjuttio år i år


Historien om Smedstorps Snickeri AB börjar redan 1938 då John Edstrand startade snickerifirma i Ö Ingelstad tillsammans med sin driftiga hustru Maria. 1945 flyttades verksamheten till Smedstorp och fick då namnet Smedstorps Snickeriverkstad. Vid denna tid var Sverige fyllt av hopp, kriget var slut och det fanns mycket arbete. Inledningsvis bestod tillverkningen av byggnadssnickerier som trappor, fönster och dörrar. John Edstrand var en kreativ man och fann marknad även för skolbänkar, skåp och mindre möbler. I Smedstorp byggdes bostäder till de anställda och som mest sysselsatte man 50 personer. Trots att John och Maria arbetade hårt blev tiderna sämre och till slut tvingades de lämna familjeföretaget 1955.

1956 köpte Erik Hansson verksamheten som då också fick sitt nuvarande namn. Produktionen styrdes över mot renodlad kökstillverkning och investeringar i maskiner gjordes. Trångboddheten och bostadsbristen var ett stort problem i Sverige vid den här tiden och befolkningen ökade snabbt. Den befintliga bostadsstandarden var dessutom låg. I och med det så kallade miljonprogrammet, en byggplan som Riksdagen beslutade om 1964, skapades det snabbt ett stort behov av nya och modernare kök. Erik Hansson hade ett stort kontaktnät bland byggmästare i Malmö och detta utgjorde grunden för stora produktionsvolymer. Det var många kök som lämnade fabriken i Smedstorp på egna stora lastbilar med släp.

Under 1970-talet började bröderna Bert och Arne Hansson i företaget och fick lära sig verksamheten från grunden. De tog senare över ledningen av företaget och som mest arbetade ca 50 personer på snickeriet. I början på 1980-talet revolutionerades branschen i och med spånplattans inträde och arbetskrävande moment kunde nu rationaliseras. Stora investeringar gjordes i moderna maskiner och företaget växte trots att antalet anställda minskade.
Fastighetskraschen som skakade hela landet i början på 90-talet påverkade även Smedstorps Snickeri. Ett uppsving kom med det samarbete som inleddes med IKEA. Under 4-5 år tillverkades en skåpserie med leveranser till USA och Kanada. Skåpserien lades ner då IKEA minskade sitt sortiment.

I slutet på 1990-talet kom Luigi Bellan i kontakt med Smedstorps Snickeri. Han drev då en konsultfirma och för kunders räkning sökte han en underleverantör. Med sin trätekniska bakgrund och sina tidigare erfarenheter från flera av de stora företagen i branschen, både i Sverige och utomlands, kunde han se potentialen med företaget och lokalerna. Att köken, som byggdes på 60-talet inom ramen för det omfattande miljonprogrammet, skulle komma att behöva bytas ut var ju logiskt. Luigi gick in som delägare 1999. Då hade företaget 18 anställda, idag är den siffran 48.

På frågan om inte branschen är tuff är Luigi Bellan tydlig med sitt svar: ”Kan man branschen så vet man hur man skall agera”. Och Luigi kan branschen. Från grunden, på bredden och på djupet. Han har också stor livserfarenhet och med ett kulturellt ben i Italien och det andra i Sverige har han kommit fram till att det viktigaste är att visa respekt för olika kulturer och att lära känna människan – kunden. Som en följd av det synsättet öppnades 2005 den första egna butiken i Malmö och 2006 öppnades butiken i Helsingborg. Att komma i direktkontakt med konsumenten var viktigt.

Maskinparken i fabriken i Smedstorp är ultramodern och imponerande. Effektivisering är viktigt förklarar Luigi och har därför satsat stort på investeringar. Arbetsmiljön i produktionslokalerna är både ljus och prydlig och den totala ytan är idag över 10.000m2.
I själva produktionen arbetar 28 personer varav tre är kvinnor. Luigi tycker att en mix är bra för verksamheten och ser gärna fler kvinnor i tillverkningen. Män och kvinnor har olika styrkor, säger Luigi, det försöker vi tillvarata.

Luigi har många idéer och brinner för det han håller på med. När han avslutar med den skånska devisen ”go mad, möe mad o mad i rättan tid”, så förstår man att kök är viktigt för Luigi Bellan. Och det skall vara kök tillverkade i Smedstorp.

1990 blev Bert och Arne Hansson utsedda till Årets Företagare för sitt engagemang i personalvård och personalutveckling.
2007 erhöll Luigi Bellan Sparbanken Syds tillväxtpris då företaget tredubblat sin omsättning sedan 1999.


Text Anneli Noren Asker
Foto Kristina ErikssonLuigi Bellan i ett av utställningsköken

Luigi Bellan berättar entusiastiskt om företagets nuvarande verksamhet

 

www.smedstorp.net. Arkiv och Backup server för www.smedstorp.se.      Om något ser konstigt ut så skicka gärna ett mail till mig /BoR bo*smedsdtorp,se
• smedstorp.se © 2010 •