Kontakta oss              Länkar till Österlen               Hitta hit               Övernattning               Gästbok              Om Webbplatsen              Medlems sida              In English
- Startsida
+ Om Smedstorp
+ Se & göra
+ Gårdlösaleden
- Konst i Smedstorp
- Företag i Smedstorp
+ Föreningslivet
+ Skola & bibliotek
- Vision & utveckling
- Våra ambassadörer
- Aktivitetskalendern
- Privatalokala annonser
- Arkiv
   - 2013
   - 2012
   - 2011
   - 2010
   - 2009
   - 2008
   - 2007
   - 2006

Mellanrumm mellan meny o nyhetr 

 

 

NATUR- OCH KULTURPROMENAD I SMEDSTORP MED OMNEJD

2008-09-09

Ett tiotal Smedstorpsbor - markägare, representanter från Bygdegårdsföreningens styrelse och intresserade - samlades onsdagen den 3 september vid parkeringsplatsen till Listarums naturreservat för att tillsammans med representanter från Tomelilla kommun och Region Skåne vandra den planerade natur- och kulturslingan.

Från kommunens Turistbyrå kom fem representanter. Olle Lidgren informerade om att kommunen kommer att hjälpa till att styra och utveckla projektet samt att bistå vid röjning av leden.

Från Region Skåne kom två representanter. Cindre Magnusson berättade om pågående projekt i regionens regi, bl.a. Leaderprojektet, Fyra hörn och Besökarna. Han är själv projektledare för Besökarna, som sysslar med dels befintliga turistmål, dels turistmål som behöver lyftas fram. Smedstorpsprojektet tillhör det senare.

Leif Dahlgren har gjort ett förslag till rutt, som skall gå genom Smedstorps samhälle via Gårdlösa norrut och därefter sammanlänkas med slingan i Listarums naturreservat och vidare tillbaka till byn via motionsslingan och Idrottsplatsen. Parkeringsplatser, grillplatser och eventuella övernattningsmöjligheter ingår i förslaget.

Dagens promenad i underbart septemberväder startade vid naturreservatets parkeringsplats och gick österut mot de gamla kalkugnarna, som var i bruk i mitten av 1800-talet. På vägen passerades ett område med lövträd med sällsynta klängande mistlar. Vidare längs Sillavadsån invid Listarumsåsen och upp mot Flagabro. Därefter passerades en del stenbrott, där Ignaberga tidigare brutit skiffer. Förbi Tjärehuset mot ett annat gammalt stenbrott, vilket Majgillet i Gårdlösa äger. Sedan uppför backen till skeppssättningen uppe på Alnabjär och till de tre Domarringarna. En bit därifrån finns en grop som innehållit en grav, där man funnit ett smycke, benämnt Silverflickans smycke. Detta finns på Historiska muséet i Stockholm. Dessa tre gravsättningar blev utgrävda och dokumenterade i mitten på 1900-talet. Efter ca 2,5 timmes vandrande avslutades turen och Berit Danielsson bjöd på kaffe och bullar.

Ett möte för allmänheten är planerat till den 24 september på Medborgarhuset, då både Tomelilla kommun, Region Skåne och Bygdegårdsföreningen deltar. Då skall riktlinjerna dras upp för den fortsatta hanteringen och arbetsgrupper bildas.
Det är viktigt att alla i och omkring Smedstorp möter upp och förhoppningsvis kommer med idéer, som kan utvecklas omkring projektet. Både kommun, länsstyrelse och Region Skåne är positiva och tycker det är ett projekt väl värt att satsa på.

Text Agneta Ohlsson
Bild Kristina Eriksson 
Turistchef Olle Lidgren och bybor samlades
kring en av stenarna i en av de tre domarringarna som totalt finns i Listarums naturreservatI naturreservatet har det lagts ut spångar för lätt framkomlighet


Ett av de äldsta träden i området med en omkrets som kräver fyra personer för att nå runt stammen


Gammal nerlagt stenbrott. Flera finns
i området

www.smedstorp.net. Arkiv och Backup server för www.smedstorp.se.      Om något ser konstigt ut så skicka gärna ett mail till mig /BoR bo*smedsdtorp,se
• smedstorp.se © 2010 •