Kontakta oss              Länkar till Österlen               Hitta hit               Övernattning               Gästbok              Om Webbplatsen              Medlems sida              In English
- Startsida
+ Om Smedstorp
+ Se & göra
+ Gårdlösaleden
- Konst i Smedstorp
- Företag i Smedstorp
+ Föreningslivet
+ Skola & bibliotek
- Vision & utveckling
- Våra ambassadörer
- Aktivitetskalendern
- Privatalokala annonser
- Arkiv
   - 2013
   - 2012
   - 2011
   - 2010
   - 2009
   - 2008
   - 2007
   - 2006

Mellanrumm mellan meny o nyhetr 

 


MÖTE MEDBORGARHUSET 24 sep
TURISM O NATURLEDER I FOKUS

2008-09-29

Ett fyrtiotal intresserade Smedstorpsbor hade hörsammat inbjudan till Bygdegårdsföreningens andra allmänna möte. Ärendet för dagen var vandringsleder och andra turistarrangemang.

Kommunens turistansvarige, Olle Lidgren, inledde med att berätta om kommunens organisation för att stödja turismen i Tomelilla. Det finns en marknadsförings-grupp där Margareta Baker ingår som representant för Smedstorp.
De olika avdelningarna i kommunen har en samarbetsgrupp med representanter för samhällsbyggnad, kultur, näringsliv och kommunekolog vilka jobbar tillsammans för att effektivare kunna hjälpa till i olika projekt. De kan hjälpa till med kartor, vägskyltar och anslagstavlor till vår vandringsled. De kommer också att göra upp med berörda markägare.
Lidgren informerade också om olika möjligheter att söka pengar för att förverkliga olika projekt. Leaderprojektet har nu en ansvarig som samordnar ansökningarna i kommunen.

Sindre Magnusson från regionen talade sedan om att utveckla turistnäringen.
Kultur, fornlämningar, djur och natur är intressanta områden att visa upp. Smedstorp har mycket  i den vägen. Länsstyrelsen kan ge projektstöd till intressanta projekt .
Ann-Louise Svensson berättade att vi har 120 utgrävda gravar i Gårdlösa och att järnålderslämningarna på åsen är klassade som en nationell angelägenhet. Alla fynden finns idag i Stockholm, men med ny modern teknik t.ex. GPS skulle man kunna se fynden under en vandring. Efter detta diskuterades frågor rörande marknadsföring, tillgänglig-het, evenemang och mötesplats. Detta skedde i grupper medan vi drack kaffe.
Olle Lidgren kommer att sammanfatta vad grupperna kom fram till och hans anteckningar kommer att läggas ut på hemsidan.

Vad kommunen frågar efter är övernattningsställen. En inventering av vilka i byn som kan tänka sig hyra ut skall göras.

Berit Danielsson informerade också från mötet om den belysta boll/kula som kommer att ställas upp vid stationen som en symbol för ”Smedstorp som Österlens mittpunkt”. Detta skall vara klart till Allhelgonahelgen och ”Österlen Lyser ”.

Text Kajsa Josephsson
Bild Kristina Eriksson 
Intresset var stort när turism och vandrings-
leder skulle diskuteras i Medborgarhuset


Turistchef Olle Lidgren


 

www.smedstorp.net. Arkiv och Backup server för www.smedstorp.se.      Om något ser konstigt ut så skicka gärna ett mail till mig /BoR bo*smedsdtorp,se
• smedstorp.se © 2010 •