Kontakta oss              Länkar till Österlen               Hitta hit               Övernattning               Gästbok              Om Webbplatsen              Medlems sida              In English
- Startsida
+ Om Smedstorp
+ Se & göra
+ Gårdlösaleden
- Konst i Smedstorp
- Företag i Smedstorp
+ Föreningslivet
+ Skola & bibliotek
- Vision & utveckling
- Våra ambassadörer
- Aktivitetskalendern
- Privatalokala annonser
- Arkiv
   - 2013
   - 2012
   - 2011
   - 2010
   - 2009
   - 2008
   - 2007
   - 2006

Mellanrumm mellan meny o nyhetr 

 

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE OM SMEDSTORP-GÅRDLÖSA PROJEKTET
Medborgarhuset 12 november 2008

 

Ett 25-tal personer hade mött upp på kvällens möte.

Kjell-Åke Andersson öppnade mötet och inledde med att tacka alla som varit engagerade i Mittpunktens tillblivelse - Invigning.

Berit läste upp brev från Olle Lidgren - Hans och Region Skånes förslag är att bildaTre olika arbetsgrupper som ska jobba med utveckling av

* Besökscentra/Samlingslokal
* Evenemang/Aktiviteter 
* Logi/Mat

Berit läste upp brev från Olle Lidberg och redogjorde  om projektet “Gårdlösaåsen”.
Berit läste upp ett avsnitt hämtat från www.smedstorp.se  En vision om Smedstorp år 2016. Något som arbetades fram under arbetet med Öresundbo.
Flera av punkterna är vi redan klara med (bl.a Mittpunkten).
Vision Smedstorp är en önskad framtidsbild.
Smedstorp ligger bra till centralt på Österlen (Mittpunkten) och med bra kommunikationer.
Vi bör inventera i byn och dess omnejd för att se vad som finns i lediga lägenhet och lokaler.

Det diskuterades om matställen och om det finns intresserade som är villiga att försöka ta tag i detta.
Kristina undrar om Bygdegårdsföreningen haft någon kontakt med Smedstorps Kök som gärna såg
att det kanske kunde finnas lunchservering på Medborgarhuset.

Kommunen sköter tillstånd och övrigt för vandringsleden.

Bo Bengtsson menade att man bör fastställa vandringsledens sträckning - med tanke på de som bor i närheten av den blivande vandringsleden. Lars Cronvall hade också synpunkter på ökad trafik - detta är ju inget man kan veta något om i detta skedet.

Kommunen med hjälp av “gröna Arbetare” kommer att röja leden.

Leif Dahlgren klargjorde att de befintliga parkeringarna kommer att vara utgångspunkter för vandringsleden.

Leif har också skissat lite om hur leden eventuellt kommer att gå.

Det diskuterades var man skulle kunna tänka sig ett besökscentrum och det är allmänhetens mening att det bör vara centralt. Järnvägsstationen eller “Citroenhuset”.

Mötet avslutades med gott kaffe och bredda bullar.

Text Monika Edstrand
 

 

www.smedstorp.net. Arkiv och Backup server för www.smedstorp.se.      Om något ser konstigt ut så skicka gärna ett mail till mig /BoR bo*smedsdtorp,se
• smedstorp.se © 2010 •