Kontakta oss              Länkar till Österlen               Hitta hit               Övernattning               Gästbok              Om Webbplatsen              Medlems sida              In English
- Startsida
+ Om Smedstorp
+ Se & göra
+ Gårdlösaleden
- Konst i Smedstorp
- Företag i Smedstorp
+ Föreningslivet
+ Skola & bibliotek
- Vision & utveckling
- Våra ambassadörer
- Aktivitetskalendern
- Privatalokala annonser
- Arkiv
   - 2013
   - 2012
   - 2011
   - 2010
   - 2009
   - 2008
   - 2007
   - 2006

Mellanrumm mellan meny o nyhetr 

 

UTVECKLING AV KULTUREN I SMEDSTORP

  
Anteckningar från möte med Bygdegårdsföreningen
18 december 2008 i Olssons Lada.

1. Berit Danielsson, som kallat till mötet, hälsade välkommen och introducerade Ann Louise Svensson och Sindre Magnusson från Region Skåne.

2. Sindre Magnusson inledde mötet med en kort genomgång av vad som tidigare sagts och gjorts:
– Ett EU-projekt kallat Leader gör det möjligt för oss i Smedstorp att utveckla bygden.
– Det finnas ca 55 milj kr som skall delas ut under 3-4 år
- Smedstorp är en av 9 orter i Sydöstra Skåne som kan få del av dessa pengar.
– I ett projekt skall kostnaden delas lika mellan Kommun, Region och
t.ex. en lokal förening. Föreningen behöver dock inte gå in med pengar utan här räknas föreningsmedlemmarnas arbete som insats.
– Peter Olstenius är den tjänsteman som kommer att hjälpa oss med ansökan, men först måste vi ta fram ett underlag.
– Det är viktigt att vi har någon som kan skriva bra och tydligt när vi skall presentera planerna.

3. Vid förra mötet kom ett antal förslag fram och det viktigaste anser alla vara VANDRINGSLEDEN. Därför utgår vi från den.

4. För att skapa en VANDRINGSLED:
– Markägarna måste kontaktas.
– Leden skall röjas upp vilket Kommunen åtagit sig att göra.
– Naturreservatet/en bör ingå i leden. Därför skall Länsstyrelsen kontaktas.
– Jägarna skall kontaktas så att inte leden krockar med jägarnas intressen.
– Det är viktigt att tänka i hela slingan på en gång. Inte arbeta stegvis.
– Leif Dahlgren åtog sig att göra en karta över leden och samtidigt vara i kontakt med alla markägare.

5. För att VANDRINGSLEDEN skall fungera väl krävs en hel del kringservice:
– Karta att köpa
– Grillplatser
– Stora snygga skyltar med information
– Möjlighet att ta få information via GPS och mobiltelefon med bilder från Historiska Museet så att man kan orientera sig i naturen.
– Kombinera leden med badet
– Guidning. Utbilda ungdomar?
– Kom med tåget och hitta skyltar på stationen där leden utgår från Mittpunkten.
– Parkeringar vid Tunby och Marietorp
– Matkorg att beställa (Ingelsta Kalkon? Evalena?)
– Kontakta Stefan Olsson ”Stiftelsen Sånska Landskap”

OBS Det är viktigt att skyltar och markeringar är snygga och prydliga. Samma sak gäller kommande trycksaker och marknadsföring.

– ”Silverflickan” av Ola Lansing kan ev säljas. Vem har upphovsrätten till den? Det finns även andra fynd som man göra souvenirer av.
– Grodorna och fladdermössen bör uppmärksammas.
– Vad kan handikappanpassas? Förmodligen är det svårt att göra hela leden handikappvänlig, men kanske kan man vid parkeringarna ordna något?
– Toaletter. Här bör vi lobba på Naturvårdsverket.

6. Hur bör arbetet gå vidare?
Så småningom behövs en eller flera projektledare men innan dess får vi arbeta ideellt i olika grupper. Beslöts därför att bilda tre arbetsgrupper:

En STARTGRUPP  med
Leif Dahlgren
Berit Danielsson
Bo Runnberg
Mats Josephson (sammankallande)
Roger Nilsson
Denna grupp tar fram ett första utkast till en projektplan.

En grupp som arbetar med SERVICE kring leden.
Det handlar om skyltnng, start/slutpunkt, Café, picknick, parkering, toaletter, marknadsföring
Evalena Axelsson
Evald Faxheden (sammankallande)
Kristina Eriksson
Per Åke Edstrand
Franco Pagilalunga

En grupp som arbetar med INNEHÅLLET kring leden.
Det handlar då om historia, naturen, evenemang, djur, kulturarv osv
Kerstin Palm
Agneta Olsson
Mattias Richter
William Mårtensson
Ev Ann Lindberg som skall tilfrågas
VEM ÄR SAMMANKALLANDE?


7. Tidsplaner
Ett utkast till projektplan skall finnas framme i slutet på januari. Denna plan gås igenom med Peter Olstenius för att leda fram till en ansökan som kan behandlas vid beslutstillfälle nr 3 i vår vilket är i maj.


Mats Josephson antecknade efter bästa förmåga.

www.smedstorp.net. Arkiv och Backup server för www.smedstorp.se.      Om något ser konstigt ut så skicka gärna ett mail till mig /BoR bo*smedsdtorp,se
• smedstorp.se © 2010 •